close
تبلیغات در اینترنت
مبارزه با نژاد پرستی
تبلیغات

مرگ آتشفشان

مرگ آتشفشان

"مرگ آتشفشان"

تو کلیمانجارویی
و کوه را
نمی توان تشییع کرد
تو مدیترانه ای
از جنوب افریقا
نه، دریای سیاهی
با کشتی هایی که
سیاهان را
به افریقا می رساند

...برچسب ها : ,,,,,
.