close
تبلیغات در اینترنت
شعر قفس
تبلیغات

قفس

قفس

"قفس"

دست تقدیر بر این بود که پس برگردیم
مثل یک قافله بی برگ و جرس برگردیم
ما که اندیشه ی پرواز عقاب از ما بود
چاره ای نیست به جز این که مگس برگردیم....برچسب ها : ,,,
.