close
تبلیغات در اینترنت
سیمرغ های معاصر
تبلیغات

سیمرغ‌های معاصر

سیمرغ‌های معاصر

 

 

برای زائران پیاده حریم رضوی

"سیمرغ‌های معاصر"
از بلخ و حوالی کدکن رسیده‌اند
اینان که از مسير تو بامن رسیده‌اند
بالی شکسته مثل همین قلب‌هایشان
از ابتدا برای شکستن رسیده‌اند
یا از مسیر صبح نشابور می‌رسند

....برچسب ها : ,,,
.